OBAVIJEST ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prijava boravka i plaćanje boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima.

Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća isestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi,posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh) plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu:

- u B razredu turističkog mjesta – Tkon i Ugrinić - paušal iznosi 45,00 kn za prva dva člana po osobi i za svakog sljedećeg člana 20,00 kn/po osobi

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška).

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

     • djeca do dvanaest godina starosti,
     • osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
     • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.