Preporuke za rad turističkog sektora za vrijeme epidemije COVID 19