Sjednica Vijeća Turističke zajednice Općine Tkon

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON

VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

PREDSJEDNIK VIJEĆA

KLASA: 022-01/17-01/1

URBROJ: 2198/17- 3

U Tkonu, 16. listopada 2017

-          Članovima vijeća TZO-Tkon

-          Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

-         

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

 

13. sjednicu Vijeća TZO-Tkon

u ( četvrtak ) 26. listopada 2017. u 9:00h

u prostorijama Općine Tkon (Centar za kulturu)

-          Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Vijeća TZO-Tkon

i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

  1. Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2018. (izvjestitelj-predsjednik)
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2018. (izvjestitelj-predsjednik)
  3. Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2018.(izvjestitelj-predsjednik)
  4. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2018.(izvjestitelj-djelatnica Martina Rudić)
  5. Prijedlog Odluke o osnovici za obračun plaće zaposlenika u Turističkom uredu TZO-Tkon (izvjestitelj-predsjednik)
  6. Razno (izvjestitelj-djelatnica Taki Rudić)

TZO-Tkon

Predsjednik vijeća

Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

  1. Oglasna plpča Turističke zajednice Općine Tkon
  2. Internet stranica
  3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186