Poziv na 15. sjednicu Vijeća Turističke zajednice Općine Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/18-01/1
URBROJ: 2198/18- 1
U Tkonu, 16. ožujka 2018.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

15. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( ponedjeljak ) 26. ožujka 2018. u 17:00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.;
2) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2017.;
3) Prijedlog Izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
4) Nacrt Prijedloga lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2017.;
5) Prijedlog Izvještaja o radu Turističkog ureda i direktora Turističkog ureda TZO Tkon za 2017.;
6) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186