Poziv na 10. sjednicu Skupštine Turističke zajednice Općine Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ: 2198/18- 1
U Tkonu, 19. ožujka 2018.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

10. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u ( ponedjeljak ) 26. ožujka 2018. u 18:00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
2) Prijedlog lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2017.
3) Prijedlog lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2017.;
4) Prihvaćanje Financijskih izvještaja za 2017. godinu;
5) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186