POZIV NA 1. IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE TZO-TKON

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/18-04/1
URBROJ: 2198/18- 1
U Tkonu, 10. rujna 2018.


- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

PREDMET: POZIV NA 1. IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE TZO-TKON
- dostavlja se

Na temelju čl. 31. statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam 1. Izbornu sjednicu Skupštine TZO Tkon u (ponedjeljak) 17. rujna 2018. u 19:00 h u prostorijama Općine Tkon te predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1) Prijedlog Odluke o osnivanju Verifikacijske komisije i izboru članstva;
2) Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata članova Skupštine TZO-Tkon od strane Verifikacijske komisije;
3) Prijedlog Odluke o imenovanju članova vijeća TZO-Tkon;
4) Prijedlog Odluke o imenovanju člana skupštine TZ Zadarske županije;
5) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora TZO-Tkon;
6) Razno.

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet, v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 023/285 213