Poziv na 3. Sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/19-01/1
URBROJ: 2198/19- 1
U Tkonu, 15. ožujka 2019.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

3. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( utorak ) 26. ožujka 2019. u 9:30h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.;
2) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2018.;
3) Prijedlog Izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
4) Prijedlog Odluke o osnovici za obračun plaće zaposlenika u Turističkom uredu TZO Tkon;
5) Nacrt Prijedloga lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2018.;
6) Prijedlog Izvještaja o radu Turističkog ureda i direktora Turističkog ureda TZO Tkon za 2018.;
7) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186