Poziv na 5. sjednicu Vijeća TZO-Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/19-01/3
URBROJ: 2198/19- 1
U Tkonu, 18. listopada 2019.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon


Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

5. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( petak ) 25. listopada 2019. u 8:30h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2020.
2) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2020.
3) Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2020.
4) Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2020.
5) Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. godinu
6) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/5292051