Poziv na 6. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/19-01/4
URBROJ: 2198/18- 1
U Tkonu, 15. prosinca 2019.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

6. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u (ponedjeljak) 23. prosinca 2019. u 09:30h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 30. rujna 2019.
2) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada sa financijskim planom za 2019. godinu
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2019.,
4) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186