Poziv na 4. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/19-04/2
URBROJ: 2198/19-1
U Tkonu, 15. prosinca 2019.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

PREDMET: POZIV NA 4. SJEDNICU SKUPŠTINE TZO-TKON
- dostavlja se

Na temelju čl. 31. statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam 4. sjednicu Skupštine TZO Tkon u (ponedjeljak) 23. prosinca 2019. u 10:30 h u prostorijama Općine Tkon te predlažem slijedeći:

- Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 30. rujna 2019.
2) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada sa financijskim planom za 2019. godinu
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2019.,
4) Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2020.,
5) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2020.,
6) Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2020.,
7) Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2020.,
8) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet, v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 023/285 213