Poziv na 5. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/20-01/1
URBROJ: 2198/20- 1
U Tkonu, 20. ožujka 2020.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

5. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u (utorak) 31. ožujka 2020. u 11:00h

- Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
2) Prijedlog Statuta
3) Prijedlog lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2019.
4) Prijedlog lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2019.;
5) Prihvaćanje Financijskih izvještaja za 2019. godinu;
6) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186