Poziv na 7. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/20-01/1
URBROJ: 2198/20- 1
U Tkonu, 20. ožujka 2020.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

7. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( utorak ) 31. ožujka 2020. u 9:30h

- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.;
2) Nacrt Prijedloga Statuta
3) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2019.;
4) Nacrt Prijedloga lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2019.;
5) Prijedlog Izvještaja o radu Turističkog ureda i direktora Turističkog ureda TZO Tkon za 2019.;
6) Prijedlog Odluke o udruživanju
7) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186