Turistička pristojba i članarina - Novosti od 01.01.2020.

turisticka pristojba i clanarina

TURISTIČKA PRISTOJBA

Prema novom Zakonu, od 1. siječnja 2020.:

1. Naziv „boravišna pristojba“ zamjenjuje se nazivom „turistička pristojba“,
2. Ukidaju se turistički razredi naselja, a Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe.

Ministar turizma Republike Hrvatske Gari Cappelli donio je novi Pravilnik o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe za 2020. godinu.

Zadarska županija prihvatila je i odredila najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu (po krevetu; glavni i pomoćni) od 350 kuna, dok je 200 kuna iznos za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG; po krevetu, glavni i pomoćni). Godišnji paušal za smještaj u domaćinstvu u kampu te u objektu vrste kamp odredište ili kamp odredište-robinzonski turizam, za svaku smještajnu jedinicu iznosi 500 kuna, dok je smještaj na OPG-u u istoj kategoriji za svaku smještajnu jedinicu 250 kuna. Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa dospijećem plaćanja: 31. srpnja, 31. kolovoza, te 30. rujna tekuće godine.

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom. Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu. Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju osobe od navršenih 12 do 18 godina.

3. Zadarska županija za 2020. godinu odredila je i visinu turističke pristojbe za dva razdoblja: od 1. travnja do 30. rujna turistička pristojba za obveznike koji plaćaju po svakom ostvarenom noćenju iznosi 10 kuna (8 kuna u skupini kampovi), dok je u ostalom razdoblju iznos 7 kuna (5 kuna kampovi). I u ovom slučaju ukinuti su dosadašnji razredi turističkih mjesta, a propisane visine turističke pristojbe vrijede za sve obveznike u Zadarskoj županiji koji su nositelji Rješenja za vrstu smještaja hoteli i ostali ugostiteljski smještaj.

Pomoćni ležajevi

4. Prema novom Zakonu u obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ulaze glavni i pomoćni kreveti.

Iznajmljivačima koji su ishodili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. kolovoza 2007. godine, pomoćni ležajevi navedeni su u izreci rješenja te će se tim iznajmljivačima uplatnice za glavni i pomoćni ležaj automatski generirati iz sustava eVisitor. Ukoliko ne žele dalje koristiti pomoćne krevete, a koji stoje u izreci rješenja dužni su ih odjaviti u Uredu državne uprave te ih se onda ne smije oglašavati.

Također, ova skupina iznajmljivača ( oni koji imaju Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga izdano prije 1. 9. 2007 ) mora radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvijezdice) na objektu podnijeti Zahtjev za izdavanje novog rješenja u nadležnom Uredu državne uprave što propisuje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15; NN 121/16; NN 99/18; NN 25/1; NN 98/19).

Rokovi za rekategorizaciju su sljedeći:
- Ako je rješenje izdano do 31.12.2000. g. rekategorizaciju je potrebno provesti do 17. 11. 2020. g.
- Ako je rješenje izdano između 1.1. 2001. g. i 31. 12. 2004.g. rekategorizaciju je potrebno provesti do 17. 11. 2021. g.
- Ako je rješenje izdano između 1. 1. 2005. g. i 1. 9. 2007. g. rekategorizaciju je potrebno provesti do 17. 11. 2022. g.

Iznajmljivači koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od 1. 9. 2007. godine pomoćni ležaji su im navedeni u obrazloženju rješenja, te ako žele koristiti pomoćne ležajeve za smještaj turista trebaju podnijeti upravnom tijelu županije nadležnom za poslove ugostiteljstva Zahtjev za izdavanje rješenja u kojem će se pomoćni kreveti navesti u izreci rješenja.
Iznajmljivači koji ne žele koristiti pomoćne ležaje, a stoje im u obrazloženju rješenja dužni su obavijestiti nadležnu turističku zajednicu kako bi im se u sustave eVisitor mogli izbrisati pomoćni ležajevi te ih u tom slučaju također ne smiju oglašavati.

Ukoliko pomoćne ležajeve koristite isključivo za djecu do 12 godina, onda nije potrebno imati registriran pomoćni ležaj, ali ih je potrebno prijaviti u sustavu eVisitor.

TURISTIČKA ČLANARINA

5. U skladu s novim Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivači od 1. siječnja 2020. godine plaćaju godišnji paušalni iznos turističke članarine ( turistička članarina ne obračunava se više na temelju ukupnog prihoda iz protekle godine i koeficijenta turističkog razreda ). Godišnji paušalni iznos turističke članarine je 45,00 kuna za glavni krevet i 22,50 kuna za pomoćni krevet, a ukupni broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Godišnji iznos članarine moći će se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Bez obzira na novi način plaćanja turističke članarine, iznajmljivači će i dalje biti obvezni nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti ( novi) obrazac TZ-2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu ( odnosno do 15. 1. 2021. za 2020. godinu ).

Članarina za 2019. obračunava se prema starim propisima, umnoškom ostvarenog prihoda s koeficijentom koji odgovara turističkom razredu iznajmljivača. Obrazac TZ za 2019. potrebno je dostaviti Poreznoj upravi do kraja veljače 2020.

ODREDBE ZA VLASNIKE STANOVA I KUĆA ZA ODMOR

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji iznosi

- Prvi član - 60,00 kuna
- Drugi član - 60,00 kuna
- Za svakog sljedećeg člana 25,00 kuna,

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor, a koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju je 10,00 kuna ( u razdoblju od 1. 4. – 30. 9. ), a u ostalom razdoblju iznos je 7,00 kuna. Vlasnici kuća/stanova za odmor (vikendaši) turističku pristojbu plaćaju samo tijekom sezone (15. 6. do 15. 9).Vlasnici i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.