OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE

obavijesti za iznajmljivace

OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE O ZAKONSKIM MJERAMA U OKOLNOSTIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

TURISTIČKA PRISTOJBA (paušalno)

Prema Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

NOVI ROKOVI ZA REKATEGORIZACIJU

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu 8. travnja 2020. (NN 42/20) rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. se produžuju pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:
- 8.4.2022. ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
- 8.4.2023. ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004.
- 8.4.2024. ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.

POREZ NA DOHODAK

Iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreza do 30.3.2020., za obvezu koja je dospjela 31.3.2020. ostvarili su pravo na odgodu plaćanja te obveze do 30.6.2020., te se ista neće otpisati. Svim iznajmljivačima Porezna uprava, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja tj. do 30.6.2020. godine. (http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/NPP_COVID_mjere.aspx#covid20).