Poziv na 1. Izbornu sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/20-04/1
URBROJ: 2198/20- 1
U Tkonu, 19. listopada 2020.


- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

PREDMET: POZIV NA 1. IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE TZO-TKON
- dostavlja se

Na temelju čl. 31. statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam 1. Izbornu sjednicu Skupštine TZO Tkon u (srijedu) 28. listopada 2020. u 09:30 h u prostorijama Općine Tkon te predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1) Prijedlog Odluke o izboru zapisničara i ovjerovatelja
2) Prijedlog Odluke o osnivanju Verifikacijske komisije i izboru članstva;
3) Prijedlog Odluke o osnivanju Kandidacijske komisije i izboru članstva;
4) Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata članova Skupštine TZO-Tkon od strane Verifikacijske komisije;
5) Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine TZ Općine Tkon
6) Prijedlog Odluke o imenovanju članova vijeća TZO-Tkon;
7) Prijedlog Odluke o imenovanju člana skupštine TZ Zadarske županije;
8) Razno.

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet, v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099 529 2051