Poziv na 1. Sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/20-01/2
URBROJ: 2198/20- 1
U Tkonu, 22. prosinca 2020.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

 Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

1. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u ( ponedjeljak ) 28. prosinca 2020. u 11:00h

- Verifikacija zapisnika sa 1. Izborne sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa rada sa financijskim planom  za 2020. godinu;
2) Prijedlog godišnjeg programa rada sa financijskim planom za 2021. godinu;
3) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financjskim planom za 2021. g.;
4) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2021. g.;
5)  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Vijeća.

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186