Poziv na 1. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/20-01/2
URBROJ: 2198/20- 1
U Tkonu, 22. prosinca 2020.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

1. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( ponedjeljak ) 28. prosinca 2020. u 9:00h

- Verifikacija zapisnika sa 7. Sjednice Vijeća TZO Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog Poslovnika o radu Vijeća TZO Tkon;
2) Nacrt Prijedloga 1. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom za 2020.g.;
3) Nacrt Prijedloga godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2021. g.;
4) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2021. g.;
5) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2021. g.

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186