Poziv na 5. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/21-01/3
URBROJ: 2198/21- 1
U Tkonu, 07. lipnja 2021.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

5. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( ponedjeljak ) 14. lipnja 2021. u 11:30h

- Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Prijedlog Odluke o izboru ovlaštenih potpisnika za prijenos sa žiro-računa TZ Općine Tkon
2) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099 529 20 51