Poziv na 4. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/21-01/3
URBROJ: 2198/21- 1
U Tkonu, 07. lipnja 2021.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

4. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u (ponedjeljak) 14. lipnja 2021. u 13:00h

- Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1) Prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Vijeća TZO Tkon;
2) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Anđelo Palaškov

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099 529 20 51