Poziv na 7. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/22-01/5
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 07. siječnja 2022.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

7. sjednicu Vijeća TZO Tkon
u (utorak) 11. siječnja 2022. u 11:00h

DNEVNI RED :

1) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora Turističke zajednice Općine Tkon

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/529-2051