Poziv na 6. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/22-01/6
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 18. ožujka 2022.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

6. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u ( srijeda ) 30. ožujka 2022. u 17:30h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine TZO Tkon o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.;
2) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2021.;
3) Nacrt Prijedloga lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2021.;

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/891-3527