Poziv na 10. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/24-01/9
URBROJ: 2198/24- 1
U Tkonu, 21. ožujka 2024.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

10. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u ( četvrtak) 28. ožujka 2024. u 10:00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine TZO Tkon o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.;
2) Prijedlog lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2023.;
3) lzvještaj Turističkog Vijeća o radu za 2023.;
4) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/891-3527