Poziv na 14. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/24-01/12
URBROJ: 2198/24- 1
U Tkonu, 21. ožujka 2024.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

14. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u (četvrtak), 28. ožujka 2024. u 09:00 h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine TZO Tkon o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.;
2) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2023.;
3) Prijedlog lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2023.;
4) Prijedlog Izvještaja o radu Turističkog ureda i direktora Turističkog ureda TZO Tkon za 2023.;
5) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/891-3527