Visina turističke pristojbe za 2024. godinu

Preuzmite odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za općine i gradove na području Zadarske županije:

Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu