Službeni dokumenti

Opće informacije
Tijela Turističke zajednice općine Tkon su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik.
Predsjednik: Anđelo Palaškov
Direktorica: Jelena Ugrinić

DOKUMENTI

Statut Turističke zajednice Općine Tkon
Poslovnik o radu Skupštine TZO Tkon
Poslovnik o radu Vijeća TZO Tkon.pdf
Odluka o potvrđivanju mandata članova Skupštine TZO Tkon
Odluka o imenovanju članova Vijeća TZO Tkon
Odluka o imenovanju novog člana Vijeća TZO Tkon
Godišnji program rada s financijskim planom za 2021. godinu
Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon za 2021. godinu
Godišnji program rada TZO Tkon za 2022. godinu
Odluka o izboru i imenovanju direktora TZO Tkon
Zapisnik sa 8. sjednice TZO Tkon
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon za 2022. godinu
Godišnji program rada TZO Tkon za 2023. godinu
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada za 2022. godinu
Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu
Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon za 2023. godinu
Prijedlog godišnjeg programa rada TZO Tkon za 2024. godinu
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada za 2023. godinu
Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine TZO Tkon o radu i poslovanju za 2023. godinu

SJEDNICE


3. SJEDNICA SKUPŠINE TZO TKON

2. SJEDNICA SKUPŠINE TZO TKON

1. SJEDNICA SKUPŠINE TZO TKON


4. SJEDNICA VIJEĆA TZO TKON

3. SJEDNICA VIJEĆA TZO TKON

2. SJEDNICA VIJEĆA TZO TKON

1. SJEDNICA VIJEĆA TZO TKON


1. IZBORNA SJEDNICA TZO TKON